LARKMAN’s Revisions- och redovisningskonsulter

Larkman & Larkman AB revisions- och redovisningsbyrå erbjuder moderna och traditionella (pappersinlämning) lösningar när du behöver hjälp med all sorts redovisning. Vi har flexibla digitala lösningar till de flesta bolag.

Vi arbetar med pappersunderlag eller digitala lösningar. Du väljer själv det som passar DIG.

– Starta eget hjälp, momsredovisningar, deklarationer, årsredovisningar.
– Kontakter med bolagsverket, myndigheter, revisorer.
– Effektiv akutredovisningshjälp vid behov.

Rådgivning inom ekonomi, omstrukturering, effektivisering och digitalisering.

Vi arbetar med auktoriserade revisorer och skatteexperter samt advokater.

Kontakta oss:

Larkman & Larkman AB
556793-2800
info@larkman.se  tel 08-328815
Västra Trädgårdsgatan 11A
111 53 Stockholm
(vid Kungsträdgården)

Vi som ansvarar för bolaget:

Iris E Larkman                                               Meg Larkman

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Inför 2022:
Begränsning av avdragsrätt för underskott.
Regeringen föreslår en särskild begränsningsregel, där möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring upphör om underskotten med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett. Regeln ska börja gälla från 1 maj 2022 men tillämpas retroaktivt från 11 juni 2021.
... See MoreSee Less
Nya skatteregler:
Skattelättnad för cykelförmån för 2022.
I syfte att öka cykelpendlingen, ska en skattelättnad för cyklar som arbetsgivaren tillhandahåller till sina anställda för privat bruk införas från 1 januari. Skattelättnaden föreslås bli att förmån av cykel inte ska tas upp till beskattning till den del värdet av förmånen uppgår till högst 3 000 kronor per beskattningsår.
... See MoreSee Less
Inför 2022:
Gränsen för momsplikt höjs något, från årlig omsättning på maximalt 30 000 kronor till 80 000 kronor, från 1 juli 2022.
... See MoreSee Less
Nu uppmanas alla att återvända till sina kontor och arbetsplatser utanför hemmet.
Arbetsmiljöverket ger råd hur arbetsgivarna behöver anpassa arbetsplatserna för en "återvändning"
"Det här bör du som arbetsgivare tänka på för att förebygga smittrisker på arbetsplatsen:
•Om din personal jobbat hemifrån, förbered för stegvis återgång till arbetsplatsen
•Se till att medarbetare kan hålla avstånd till varandra så ofta det går. Ge förutsättningar att förebygga trängsel
•Om möjligt, underlätta för medarbetare att inte behöva resa till och från jobbet i rusningstid
•Fortsätt uppmuntra till alternativa färdmedel som att cykla, gå eller åka bil
•Överväg personliga arbetsredskap och egen utrustning
•Städa arbetsplatsen ofta och noggrant. Torka av gemensamma ytor och se till att det finns tvål och handsprit på toaletten"
... See MoreSee Less
"Corona gåva".
Under år 2021 är det möjligt att ge sin personal en skattefri gåva till följd av pandemin. 2021 är beloppet 2000 kr. Gåva till anställda kan ges under hela 2021. Om beloppet överstiger 2000 kr beskattas det överstigande beloppet som lön. Gåvan 2000 kr är skattefri.
... See MoreSee Less
Att avsluta ett företag (AB tex)
Det finns många olika sätt som du kan avsluta ditt företag på:
Du kan sälja företaget. det betyder att du säljer samtliga aktier i ditt bolag.
Du kanske vill driva företaget vidare men byta företagsform om du har ett handelsbolag tex.(ombilda).
Du kan överlåta företaget genom benefik överlåtelse (arv, testamente, gåva, bodelning) till exempelvis nästa generation.
Du kanske måste ansöka om att företaget ska försättas i konkurs (USCH..).
Du kan likvidera ( en registrerad likvidator utses) företaget eller avveckla (det enklaste av alla bolagsavslut) den enskilda näringsverksamheten.
Du kan låta ditt aktiebolag eller ekonomiska förening gå upp i ett annat företag, så kallad fusion.
... See MoreSee Less
Betala kvarskatt i tid, men när är "i tid"?
Och varför betalar man kostnadsränta om man betalar enligt datum som står i slutskattebesked?
På ditt slutskattebesked kan du se hur mycket du ska betala och när pengarna SENAST ska vara insatta på Skatteverkets konto. Fram till dess kan du när som helst betala in kvarskatten. Kvarskatt kallas också för UNDERSKOTT av slutlig skatt. Och när deklarationen sänds in ( oftast maj ) så vet man redan hur mycket skatten är och betalas den senare än den signerade deklarationen då blir det underskott. Skatter är alltid gamla synder som redan tidigare har landat på ditt bankkonto.
... See MoreSee Less